Google Analytics 4

 • Home
 • Google Analytics 4

Google Analytics 4 – novi i napredan alat za analitiku

Bitan aspekt internet prodaje i digitalnog marketinga predstavlja procenu i analizu podataka o aktivnostima koje korisnici obavljaju na veb sajtu.
googleanalytics4

Prednosti

Prednosti korišćenja GA4 uključuju praćenje korisnika kroz više platformi, veću kontrolu nad podacima i uvide vođene veštačkom inteligencijom.

Inovacije

Nove i unapređene funkcije izveštaja i prediktivni uvidi su jedne od inovacija koji čine novu generaciju alata Google Analytics 4.

GA4 koristi veštačku inteligenciju i mašinsko učenje kako bi pratio ceo put korisnika kroz više platformi i pružio detaljniji uvid u to kako korisnici ostvaruju interakciju sa vašim veb sajtom i aplikacijom.

Prateći najnovije zakone o privatnosti, poput GDPR I CCPA, GA4 je takođe fokusiran i na privatnost korisnika.

Kontrolna tabla

Prva izmena koju ćete primetiti je potpuno novi i pojednostavljeni izgled kontrolne table. Pored navigacije za početnu stranu, izveštaje, istraživanja, oglašavanje, konfiguraciju i biblioteku, sadrži i prediktivne uvide zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

Sva merenja su događaji

Dok su sa Univerzalnom Analitikom prikazi stranica bili najvažnija metrika, sa GA4 sva merenja predstavljaju događaje. Sada možete bolje razumeti kako korisnicu interaktuju sa vašom aplikacijom i veb sajtom. GA4 ima niz novih pokazatelja, kao što su:
 • angažovane sesije
 • stopa angažovanja
 • vreme angažovanja

Pristup prediktivnim izveštajima

Koristeći prediktivne metrike, odluke možete donositi na osnovu velikog broj podataka. Za većinu kompanija, prediktivna analitika ima veliki značaj kada govorimo o kampanjama za ponovno targetiranje.

Pomoću navedenih metrika, možete kreirati publiku na osnovu njihovog predviđenog ponašanja i poboljšati performanse veb sajta. Možete da kreirate prilagođene tokove prodaje za različite publike na osnovu njihovih potreba i ponašanja.

Metrike zasnovane na veštačkoj inteligenciji su:

 • verovatnoća kupovine
 • verovatnoća da stalni kupci prestanu sa kupovinom kod vas
 • verovatnoća prihoda

Veća kontrola

Prilagođavanje kontrolne table omogućava vam uvid u izveštaje koji su najvažniji za vaše poslovanje. Google Analytics 4 radi u kombinaciji sa Google Data Studio što obezbeđuje korisnicima prilagođavanje vizuelizacije prikupljenih podataka.

Možete kreirati prilagođene segmente na osnovu ponašanja i akcija koje kupci preduzimaju na vašem sajtu, koji predstavljaju podskup događaja koji se dešavaju na vašem veb sajtu ili aplikaciji. Ovo vam obezbeđuje preciznije praćenje interakcije samih korisnika.

Praćenje kroz više platformi

Sa GA4 možete pratiti korisničko iskustvo od početka do kraja – i od platforme do platforme. Ova mogućnost se postiže preko jedinstvenih ID-eva koji se dodeljuju korisnicima prilikom posete veb sajtu ili aplikaciji i obezbeđuje bolje razumevanje kretanja korisnika preko platformi.

Korišćenje GA4

Pored inovacija u funkcionisanju, korišćenje samog alata je veoma prilagodljivo i usmereno ka detaljnijem uvidu koji dovodi do povećanja vaše kompanije.
googleanalytics

Novi search bar

Search Bar u GA4 omogućava veći pristup, uključujući odgovore na specifična pitanja (kao što je „Koliko je bilo korisnika ove godine u odnosu na prošlu“), specifične uvide i izveštaje, podešavanja i pristup sadržaju pomoći.

Prilagođavanje izgleda izveštaja

Mogućnost prilagođavanja samog izgleda izveštaja tako da možete videti podatke koji su vam najvažniji.

Predložena publika

Na osnovu opštih informacija o vašoj kompaniji, uključujući i granu industrije kojoj ona pripada; GA4 koristi te informacije da bi napravio predlog nove publike koja može odgovarati vašem poslovanju.

Kreiranje novih događaja

U novoj Google analitici događiji predstavljaju ključni aspekt koji predstavlja osnovu za praćenje svih aktivnosti.

Podešavanje Google Analytics 4

Prelazak sa Univerzalne Analitike na Google Analytics 4 možete  obezbediti koristeći GA4 Setup Assistant ili kontaktirati naš tim za pomoć!
KONTAKTIRAJTE NAŠ TIM ZA INTEGRACIJU GOOGLE ANALYTICS 4


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.