BIZNIS KONSALTING

Mi u Alta Solutions pružamo usluge kompanijama kroz biznis konsalting, kako bi u obavljanju svojih delatnosti bile što efektivnije i efikasnije, a sve u cilju povećanja prihoda i profita kompanije.

Usluge biznis, strateškog i operativnog konsaltinga...

...fokusiramo na praktičnom pristupu i orijentisanosti ka rezultatu.

Menadžment Konsalting

Davanje saveta i pružanje pomoći u vezi aktivnosti koje su vezane za menadžment.

Cilj: Saznati na koji način pojedinci i timovi obavljaju svoj posao putem praćenja na licu mesta

Ishod:

 • Utvrđen način rada;
 • Utvrđen način komunikacije;
 • Dobijen uvid u stepen razvijenosti menadžerskih veština;
 • Definisani problemi sa kojima se zaposleni susreću i načini njihovog prevazilaženja;
 • Identifikovane kritične tačaka u vezi sa funkcionisanjem poslovnih
 • procesa (komunikacija, timski rad, priroda procesa i procedura);
 • Utvrđivanje potrebnih kompetencija

Cilj: Na objektivan način prikazati trenutno stanje u kompaniji.

 • Opis trenutne situacije-generalni utisak;
 • Trenutni opis radnih mesta;
 • Kompetencija;
 • Organizacione kulture.

Cilj: Unaprediti ili promeniti dosadašnji način rada.

 • Novi opis poslova;
 • Definisanje novih radnih mesta;
 • Definisanje potrebnih kompetencija;
 • Definisanje organizacione strukture;
 • Definisanje KPI.

Cilj: Na što lakši način implemetirati definisane mere.

 • Kontrola kako se implementiraju definisane mere i uvode novi načini rada;
 • Po potrebi-uvesti potrebne korekcije.

Cilj: Dobiti realnu sliku prihoda, troškova i realnog ostvarenja.

Uspostavljanje Novih Kompanija

Ovaj segment je namenjen stranim kompanijama koje dolaze na tržište Srbije, kao i podršku domaćim kompanijama u navedenim oblastima. Kompletna podrška pri osnivanju kompanija u pogledu:
 • Operativnog vođenja celokupnog procesa registracije;
 • Pronalaženja partnera za pravna pitanja;
 • Pronalaženja partnera za finansijska, računovodstvena i poreska pitanja;
 • Pronalaženja zaposlenih;
 • Pronalaženja kancelarija;
 • Pronalaženje adekvatnog ERP rešenja;
 • Pronalaženje adekvatnog partnera za e-commerce rešenja;
 • Pronalaženje adekvatnog partnera za pitanja infrastrukture;
 • Analize tržišta;
 • Pravljenja plana ekspanzije na tržištu;
 • Ekspanzija na tržištu;
 • Svih vrsta oglašavanja;
 • Drugih pitanja vezanih za poslovanje.

BIZNIS KONSALTING STRUČNJAK:

Alta Solutions tim čine iskusni stručnjaci i talentovani i ambiciozni mladi ljudi.

Biznis Konsalting - Najčešća Pitanja

Sve ono što treba da znate o biznis konsaltingu.

Davanje saveta i pružanje pomoći u vezi aktivnosti koje su vezane za menadžment. To obično uključuje pronalaženje i istraživanje problema ili prilika, preporučivanje odgovarajućih rešenja i pomoć pri implemetaciji rešenja.

 • Pronalaženje problema;
 • Preporučivanje rešenja;
 • Pomoć pri implementaciji rešenja.
 • Nedostatak odgovarajućih kadrova;
 • Potreba za novim idejama;
 • Zbog politike kompanije;
 • Potreba za unapređenjem prodaje;
 • Potreba za kapitalom;
 • Državna regulativa;
 • Potreba za maksimalnom efikasnošću;
 • Potreba za pronalaženjem problema i davanjem rešenja;
 • Potreba za treningom zaposlenih;
 • Potreba za velikim zaokretima u poslovanju;
 • Specijalnih znanja i tehnika;
 • Trenutne pomoći u specifičnoj oblasti;
 • Potreba za objektivnim i nepristrasnim mišljenjem;
 • Pravdanje donetih odluka pred upravnim odborom;
 • Potreba za organizacionim/individualnim učenjem;
 • Kada ne postoji definisan poslovni plan;
 • Neobjašnjivo nizak moral;
 • Konstantan rast troškova;
 • Svakodnevni problem sa likvidnošću;
 • Problemi sa kašnjenjem;
 • Gubljenje pozicije na tržištu;
 • Zaposleni previše rade;
 • Prekomeran rad bez postizanja ciljeva;
 • Kontinuirana slaba snabdevenost;
 • Nedostatak informacija o konkurenciji sa tržišta;
 • Nedostatak znanja da bi kompanija prešla u sledeću fazu razvoja;

 • Šta možete da dodate vredno kompaniji?
 • Da li će vasa ekspertiza olakšati da kompanija ostvari svoje ciljeve?
 • Možete li pomoći da kompanija radi efektivnije?
 • Da li ćete sačuvati vreme kompaniji pri implementaciji rešenja?
 • Da li u dogovorenom budžetu možete da uradite posao odgovorno i efikasno?
 • Inicijalna faza – upoznavanje;
 • Dijagnostifikovanje problema;
 • Planiranje aktivnosti za rešenje problema;
 • Implementacija rešenja;
 • Završavanje projekta;
 • Nema razlike, u pitanju je samo semantička razlika, koristimo različite reči za iste pojmove.
 • Konsultant sati/dani;
 • Paušal (definiše se broj sati u toku meseca, kolika je konsultant na raspolaganju klijentu);
 • Na osnovu performansi;
 • Fiksna cena,
 • Strateški konsalting;
 • Menadžment konsalting;
 • Operativni konsalting:
  1. Prodaja;
  2. Marketing;
  3. Proizvodnja;
 • HR konsalting;
 • Finansijski konsalting;
 • IT konsalting.
 • Sposobnost da identifikuje problem (dijagnoza);
 • Sposobnost pronalaženja rešenja tj rešavanja problema;
 • Znanje i tehničku ekspertizu;
 • Komunikacione veštine;
 • Marketing i prodajne veštine;
 • Menadžment veštine;
 • Empatija.

NAŠI KLIJENTI

Oni su nam ukazali svoje poverenje:

DA LI IMATE

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa biznis konsaltingom, strateškim konsaltingom, menadžment konsaltingom, operativnim konsaltingom, razvojem internet prodaje, digitalnim marketingom, SEO optimizacijom i izradom sajtova pišite nam i mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.