Najčešće greške u radu sa konsultantima

Pri izboru konsultanata, kao i pri izboru zaposlenih često se prave greške. Ne postoji univerzalno pravilo za dobar izbor, ali u nastavku dajemo smernice na šta treba obratiti pažnju.

  1. Postoji mnogo konsultanata koji imaju znanje, ali to ne znači da vam svi oni odgovaraju. Kao i kod prijema zaposlenih kompanija mora da posmatra konsultanta i da razmisli da li se slažu energetski, ljudski, po načinu razmišljanja, po načinu rešavanja problema, karakteru i načinu komunikacije.
  2. Kompanije često zaposle konsultanta i onda počnu da mu govore kako bi nešto trebalo da uradi, umesto da on sagleda situaciju, analizira je i da predlog rešenja.
  3. Ne postoji ’’politička’’ volja i snaga u kompaniji da se neki projekat završi, nego konsalting ostaje ’’mrtvo’’ slovo na papiru .
  4. Ne objasni se zaposlenima da su konsultanti tu da im pomognu, a ne da im pametuju i dodaju im dodatne poslove.
  5. Kompanija želi da definiše redosled aktivnosti konsultanta po njenim prioritetima.
  6. Kompanije dobijaju teorijske postavke kako bi nešto trebalo da izgleda, ali ne dobiju odgovor na kojin način to mogu da postignu i ne radi se sa njima na implementaciji rešenja
  7. Kompanija ne definiše sa kim će od konsultanata da radi. Tražite sa kim želite da radite i ko će da vodi projekat.
  8. Često se žele preskočiti određene faze u projektu, to nije dobro. Sve faze kompanija mora da prođe, a konsultant je tu da pomogne da ceo proces prođe što efikasnije i brže.
  9. Cena bude odlučujući faktor pri izboru konsultanata. Cenu naravno treba uzimati u razmatranje, ali nije nešto što treba da bude odlučujući faktor.
  10. Zaposleni prećute probleme koje imaju i na taj način ne daju realnu sliku stanja. Snimanjem stanja mnoge situacije i problemi mogu da se primete, ali ne sve, te je bitno da se o problemima otvoreno razgovara i da se ništa ’’ne gura pod tepih’’
  11. Kada dogovarate konsultante, uvek pitajte sa kime ćete raditi. Ovo je vrlo važno da ne biste po ceni seniora dobili juniora.
blog-konsalting-greske-u-radu-alta-solutions

Naravno da postoji još mnogo problema i situacija sa kojima se susrećete, bilo na strani kompanije koja angažuje konsultante, bilo na strani konsultanata.
Radite sa konsultatima koji su praktični, realni, racionalni, iskusni i rezultat neće izostati. Tražite odgovore na pitanja kako i zašto. Ukoliko uvek dobijate jasan odgovor, sa praktičnim primerom i primenom, onda znajte da sarađujete sa pravim konsultantima i da ste na dobrom putu. Ukoliko uvek dobijate odgovore ’’by the book’’, razmislite da li ste napravili dobar izbor.

 

Autor: Nenad Rikić, Senior Partner and Managing DirectorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.